Contractenrecht

Elke ondernemer / onderneming heeft te maken met contracten. Deze kunnen mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen.

Geregeld komt voor dat afspraken niet of niet volledig worden nagekomen of de inhoud van het contract onduidelijk is.

In al die gevallen staan wij u graag terzijde. Dit kan zijn in een procedure voor de rechter, maar liever ter voorkoming daarvan, bijvoorbeeld door er voor zorg te dragen dat dat afspraken juist en volledig in de overeenkomst worden vastgelegd.

Onze specialisten hebben op dat terrein nodige ervaring, bijvoorbeeld met:

  • het opstellen en beoordelen van: samenwerkingscontracten, franchise en leveringscontracten, bedrijfsovername, algemene leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten enz;
  • het opstellen van sommatie / ingebrekestellingen indien niet of niet-volledig wordt nagekomen, maar ook het voeren van verweer daartegen;
  • het voeren van procedures – bijvoorbeeld – verband houdende met incasso of de opzegging / ontbinding of vernietiging van contracten en het vorderen van nakoming of schadevergoeding.

Direct contact
Wij zijn u graag van dienst! Meer weten over onze diensten?
Mail uw vraag of neem telefonisch contact met ons op en bel 030 252 35 20.

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken