Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Vastgoedrecht

Het kopen of huren van een onroerende zaak is voor de meesten geen dagelijkse kost. Iedereen die een huis, appartement of bedrijfspand  (ver)koopt of (ver)bouwt krijgt door de overdracht en het bezit van onroerende zaken te maken met diverse aspecten op het gebied van het onroerend goed recht. Indien u daarbij een begeleiding wenst, of indien er problemen (dreigen te) ontstaan, dan is het verstandig om een specialist in te schakelen. Een specialist met wie u snel kunt schakelen en een specialist die uw taal spreekt.

Op maat gesneden advies-  en  proceswerk kunt u van onze vastgoedadvocaten onder andere verwachten over zaken die betrekking hebben op:

 • koop/verkoop van onroerend goed,  het opstellen en beoordelen van de koop- en/of beheerovereenkomst
 • de onderzoeks- en/of  mededelingsverplichting van koper-verkoper maar ook van betrokken adviseurs zoals notarissen en makelaars
 • vestiging, uitwinning/uitoefening van zekerheden op onroerend goed, zoals hypotheekrechten en kettingbedingen
 • kwesties rond (gevestigde) beperkte rechten op onroerend goed  erfdienstbaarheden, vruchtgebruik,  erfpacht, opstal
 • verkrijging van onroerend goed, verjaring, erfopvolging horizontale en verticale natrekking
 • (verborgen) gebreken en de hiermee verband houdende aansprakelijkheid
 • bouwrecht , waaronder perikelen over een aanneming van werk, meerwerk en uitvoering aangenomen werk
 • overdracht/contract overname/ (erf)opvolging
 • appartementsrecht en de daarmee verbonden Vereniging van eigenaren zaken (rechten en verplichtingen)
 • vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op:  non conforme levering van vastgoed, (verborgen) gebreken, overlast-hinder
 • bouwvergunningen, bestemmingsplannen
 • aansprakelijkheid van koper/verkoper

Voorkomen beter dan genezen

Om onroerend goed transacties voorspoedig te laten verlopen, is begeleiding van de aan-of verkoop van onroerend goed van begin tot het einde raadzaam. Hierdoor kunt u onnodige problemen en extra kosten voorkomen.

In onze advisering/begeleiding kijken wij naar de kans van slagen en de verschillende mogelijkheden om vervolgens tot de beste oplossing te komen. Vervolgens gaan wij met u recht op het doel af.

Ervaren procesadvocaten

Onze advocaten beschikken over een ruime proceservaring. Zij weten “hoe de hazen lopen, dan wel zullen gaan lopen ”.  Onze advocaten nemen hun kennis en ervaring mee, waardoor er voortvarend en doeltreffend wordt geprocedeerd.

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken