Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Berichten getagd met overeenkomstenrecht

Ontbinding van een koopovereenkomst – vergoeding genoten voordeel | Advocaten Utrecht

Atm Advocaten

Hebt u omtrent ontbinding van een koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Onze advocaten zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Advocaten Utrecht – verborgen gebreken huis

Atm Advocaten

Advocaten Utrecht – verborgen gebreken huis. Mocht u omtrent verborgen gebreken vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor in Utrecht. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Koopovereenkomst – dwaling

Atm Advocaten

Hebt u met betrekking tot een koopovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Verborgen gebreken woning

Atm Advocaten

Mocht u omtrent verborgen gebreken vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Verborgen gebreken woning – non-conformiteit woning | ATM Advocaten

Atm Advocaten

Mocht u omtrent non-conformiteit van gekochte woning (verborgen gebreken), de kenbaarheid van gestelde gebreken en de aantasting van normaal gebruik van de woning door die gebreken, de schending zorgplicht makelaar en het causaal verband, vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Aansprakelijkheid adviseur | Advocaten aansprakelijkheid

Atm Advocaten

Mocht u omtrent de aansprakelijkheid van adviseurs vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Telefonisch contact gaat snel en u spreekt direct een van onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Franchiseovereenkomst – tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomst

Atm Advocaten

Franchiseovereenkomst. Onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat er aan de zijde van franchisegever sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomst die de ontbinding daarvan en/of de aanspraak op schadevergoeding rechtvaardigt. Vorderingen in conventie afgewezen. Vorderingen in reconventie, gegrond op franchiseovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurovereenkomst, zijn grotendeels toewijsbaar..

Wanprestatie – ingebrekestelling | advocaten contractenrecht

Atm Advocaten

Wanprestatie – ingebrekestelling. In deze zaak stelt gedaagde dat hij eiseres toerekenbare tekortkoming bij een drietal projecten verwijt, uit hoofde waarvan hij zich beroept op opschorting/verrekening.

De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Daargelaten of gesproken kan worden van verzuim van eiseres,

Koop/verkoop onroerend goed – inroepen financieringsvoorbehoud.

Atm Advocaten

Koop/verkoop onroerend goed. Inroepen financieringsvoorbehoud. Niet al het redelijke mogelijke doen ter verkrijging van een financiering. Kopers roepen financieel voorbehoud in en daarna blijkt dat zij het huis van de buren van de verkopers hebben gekocht. Financiering van het huis van verkopers was ook mogelijk geweest indien zij de termijn van inroepen van het voorbehoud met 6 dagen hadden verlengd. Boete van EURO 40.000 verbeurd.

Effecten lease-overeenkomst – dwaling – Dexia

Atm Advocaten

Effecten lease-overeenkomst – dwaling – Dexia. In de zaak die hier aan de orde is, overweegt de kantonrechter – samengevat – als volgt. Vast staat dat [eiseres] via een tussenpersoon effecten lease overeenkomsten heeft afgesloten. Vast staat ook dat de tussenpersoon wist dat [eiseres] uitdrukkelijk geen financiële risico’s wenste te lopen. De tussenpersoon behoorde er daarom rekening mee te houden dat [eiseres] dwaalde bij het aangaan van lease-overeenkomsten omdat daarin, naar hij wist of in ieder geval behoorde te weten, wel een aanzienlijk (restschuld)risico aanwezig was. Het lag onder deze omstandigheden op het moment van afsluiten van deze latere overeenkomsten op de weg van de tussenpersoon om [eiseres] erop te wijzen dat [eiseres] met deze producten risico liep. De tussenpersoon had met andere woorden een mededelingsplicht. Omdat Dexia eiseres niet uitdrukkelijk op het aan deze overeenkomsten verbonden (restschuld)risico heeft gewezen, doet [eiseres] terecht een beroep op dwaling. Aan alle vereisten voor een geslaagd beroep op dwaling is dan voldaan.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken