Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Berichten getagd met Incasso

Buitengerechtelijke incassokosten

Atm Advocaten

Artikel 6:96 lid 6 BW bepaalt dat vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten door een consument eerst verschuldigd kan worden nadat de schuldenaar na het intreden van verzuim, bedoeld in artikel 6:81 BW, onder vermelding van de gevolgen van uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die volgens de nadere regels als bedoeld in lid 5 worden gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

Informatieplicht schuldenaar en lijfsdwang

Atm Advocaten

Hebt omtrent de informatieplicht van een schuldenaar en/of lijfsdwang vragen of behoefte aan rechtsbijstand kunt u ons bereiken op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Wij verbinden u direct door met een van onze incasso advocaten. Een eerste advies is altijd kosteloos.

Informatieplicht schuldenaar omtrent inkomens- en vermogenspositie en voor verhaal vatbare goederen

Atm Advocaten

Een schuldenaar is in beginsel  verplicht een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg, inlichtingen te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen.

Vordering op gefailleerde rechtspersoon verjaart niet

Atm Advocaten

Hebt u omtrent de verjaring van een vordering en/of de stuiting daarvan vragen hebben dan wel behoefte hebben rechtsbijstand, bel ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitleg overeenkomst en eventueel executiegeschil

Atm Advocaten

Op de huurovereenkomst staan de handtekeningen van verhuurder en die van A, B en C afzonderlijk. Ingevolge het bepaalde in artikel 157 Rechtsvordering levert een onderhandse akte, waartoe de schriftelijk getekende huurovereenkomst gerekend dient te worden, tussen partijen dwingend bewijs op. Partijen A, B en C konden dit dwingend bewijs ontkrachten middels tegenbewijs maar dat hebben zij nagelaten. Uit de omstandigheden die voor de rechtbank zijn gepresenteerd kan worden afgeleid dat het de pandakte niet naar haar letterlijke tekst moet worden uitgelegd. Het moet gelezen worden als was het pandracht door De Kamer verstrekt tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst van partijen A, B en C te vorderen heeft of zal krijgen.Mocht u omtrent het voorgaande vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. U kunt ons daarvoor bellen op 030 252 35 20.

Incasso geldvordering in kort geding – vereisten

Atm Advocaten

Geldvordering in kort geding – vereisten. Hebt u omtrent een geldvordering in kortgeding – vereisten vragen kunt u kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze incasso advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20.

Interne fraude bij bestellingen – wie betaald de rekening?

Atm Advocaten

Centraal in deze zaken staat dat [persoon 2] bij Afnemer fraude heeft gepleegd. [persoon 2] heeft op naam en voor rekening van Afnemer bestelde en geleverde producten doorverkocht, terwijl Afnemer ervoor heeft betaald (met uitzondering van het bedrag waarvan in conventie in beide zaken betaling wordt gevorderd).

Incasso kort geding – buitenlandse incasso | ATM Incasso advocaten

Atm Advocaten

Hebt u omtrent incasso van geldvorderingen vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze incasso advocaten. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze incasso advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Incasso kort geding – incasso advocaten

Atm Advocaten

Incasso kort geding. Vordering strandt op het criterium dat boven redelijke twijfel moet zijn verheven dat de rechter in een eventuele bodemprocedure tot toewijzing van een (deel van) de vordering zal komen. Daarvan is – zonder nadere bewijslevering – op voorhand niet gebleken.

Incasso geldvordering | Incasso advocaat

Atm Advocaten

Incasso geldvordering. Degene die een procedure start omdat hij betaling van een factuur wil, moet alle argumenten daarvoor aan de rechter voorleggen in de dagvaarding. Voorts kan in geval van consumentenkoop betaling niet meer worden gevorderd als de klant twee jaren lang niets van de schuldeiser heeft vernomen. Dit kan los van een termijn soms ook het geval zijn als de schuldeiser lang wacht met het versturen van facturen en er ook andere omstandigheden zijn die erop wijzen dat de schuldeiser geen betaling meer verlangt.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken