Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Berichten getagd met arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht advocaten – de arbeidsovereenkomst

Atm Advocaten

Arbeidsrecht. Hebt u als werkgever of werknemer op arbeidsrechtelijk terrein vragen of behoefte aan rechtsbijstand, kunt u altijd contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten. Bel ons op het centrale nummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

Proeftijd – wanneer niet toegestaan?

Atm Advocaten

Mocht u omtrent een arbeidsovereenkomst en/of proeftijd vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Recht op vermindering arbeidsduur | ATM Arbeidsrecht advocaten

Atm Advocaten

Mocht u op het terrein van arbeidsrecht (waaronder begrepen een aanpassing van de arbeidsduur) vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Arbeidsovereenkomst versus uitzendovereenkomst

Atm Advocaten

Arbeidsovereenkomst versus uitzendovereenkomst. Mocht u op het terrein van arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst – uitzendovereenkomst) vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Ontslag met wederzijds goedvinden – uitleg overeenkomst

Atm Advocaten

Ontslag met wederzijds goedvinden – uitleg overeenkomst. In deze zaak hebben partijen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder een ontslag met wederzijds goedvinden zou gaan plaatsvinden. Zij verschillen echter van mening over de uitleg en de betekenis van de toen door hen gemaakte afspraken.

Arbeidstijdenwet – overzicht Arbeidstijdenwet

Atm Advocaten

Hebt u omtrent de arbeidstijdenwet vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos telefonisch contact opnemen met onze arbeidsrecht advocaat. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Onze advocaten in Utrecht zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontbinding arbeidsovereenkomst – vergoeding | Arbeidsrecht advocaat

Atm Advocaten

De zaak draait om ontbinding arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt vast dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie welke niet in overwegende mate aan de werkgever is te verwijten. Wel wordt vastgesteld dat de werkgever enkele steken heeft laten vallen doordat een met werknemer afgesproken verbetertraject niet is nagekomen en werknemer niet is gewaarschuwd dat verdergaande maatregelen zouden worden genomen. Werknemer kan werkgever een incident dat 13 jaar geleden heeft plaatsgevonden en werknemer nogal heeft aangegrepen, thans niet meer tegenwerpen. Volgens werknemer is dat incident hem jarenlang blijven achtervolgen en heeft dat zijn functioneren nadelig beïnvloed. Naar het oordeel van de kantonrechter had werknemer dat veel eerder bespreekbaar moeten maken. Daardoor had voorkomen kunnen worden dat werknemer niet altijd even tactvol optrad tegenover collega’s en examenkandidaten. Werknemer had afstand moeten nemen van door collega’s en door derden ondernomen steunacties. Door dat niet te doen is de door de werknemer in acht te nemen neutraliteit in gevaar geraakt omdat slagingspercentages op de website van werkgever worden geplaatst. Vergoeding toegekend zoals door werkgever aangeboden, die neerkomt op een neutrale vergoeding. (bron: www.rechtspraak.nl)

Ontslag werknemer – schadevergoeding onderzoekskosten

Atm Advocaten

Ontslag werknemer – schadevergoeding. Bel ons nu op 030 252 35 20. Eerste telefonisch advies van onze ontslag advocaat is altijd kosteloos.

Ontslag op staande voet – loonvordering

Atm Advocaten

Ingevolge art. 7:680a BW is de rechter slechts bevoegd om een vordering tot doorbetaling van loon die gegrond is op vernietigbaarheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst (van het ontslag op staande voet) te matigen, indien toewijzing in de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden.

Loonbetaling bij ziekte | Arbeidsrecht advocaten

Atm Advocaten

e zaak die hier wordt besproken draait om de vraag of werkgeefster haar zieke werkneemster dient door te betalen op basis van de schriftelijke arbeidsovereenkomst van 16 tot 20 uur per week of op basis van 40 uur, zijnde de omvang van de arbeidsovereenkomst gedurende de laatste vier maanden voordat werkneemster ziek werd? Advocaten Utrecht

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken