Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Berichten getagd met alimentatie

Alimentatie indexeren

Atm Advocaten

Indexeren: ieder jaar moet dat gebeuren. Op grond van artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek worden ieder jaar, per 1 januari, de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd (verhoogd), met een door de Minister vastgestelde percentage, tenzij de indexatie bij rechterlijke uitspraak of overeenkomst is uitgesloten.

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden?

Atm Advocaten

Wijziging Alimentatie, welke regels gelden? Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad – zie onder meer HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1001, NJ 2014/225 en HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:232, NJ 2015/92 – gelden met betrekking tot de door de rechter te bepalen ingangsdatum van een (gewijzigde) onderhoudsverplichting de volgende regels

Alimentatie – limitering

Atm Advocaten

Alimentatie – limitering. In het algemeen is vaststelling van de onderhoudsverplichting voor een kortere termijn dan genoemde twaalf jaar redelijk indien met voldoende zekerheid en op goede gronden mag worden verwacht dat de onderhoudsgerechtigde na afloop van de voor de alimentatie bepaalde termijn op voor haar passende wijze in haar eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Wijzigen van de kinderbijdrage (kinderalimentatie)

Atm Advocaten

e Wet Hervorming Kindregelingen is in werking getreden op 1 januari 2015. In de rechtspraak is erkend dat deze wet er toe kan leiden dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden op grond waarvan een eerder vastgestelde kinderbijdrage (kinderalimentatie) dient te worden herzien.

Onderhoudsbijdrage – kindgebonden budget

Atm Advocaten

Moet bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget?

Wijziging alimentatie

Atm Advocaten

Wijziging alimentatie

Alimentatie, grievend gedrag

Atm Advocaten

n uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van een der gewezen echtgenoten ten opzichte van de ander tot de conclusie leiden dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten, welke lotsverbondenheid de grondslag vormt van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek, een einde is gekomen.

Bepaling draagkracht, waarmee dient rekening te worden gehouden?

Atm Advocaten

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkracht en wijziging daarvan vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand,bel dan ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is kosteloos.

Alimentatie ǀ vaststelling draagkracht

Atm Advocaten

Hebt u omtrent alimentatie en/of draagkrachtberekening vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een echtscheidingsadvocaat aan de telefoon. Bel ons op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Alimentatie – op korte termijn op nihil stellen

Atm Advocaten

In een zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant kwam de vraag aan de orde of het mogelijk is om de alimentatie op korte termijn op nihil te stellen of te limiteren in het geval de vrouw verdiencapaciteit heeft.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken