Procesrecht

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera.

ATM Advocaten heeft een hoogstaande procespraktijk en behandelt civielrechtelijke zaken bij rechtbanken en gerechtshoven, maar ook arbitrage(s) en bindend advies. Onze advocaten zijn door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

Een kort geding procedure kan uitkomst bieden bij een geschil waarbij de eisende partij belang heeft bij een spoedig oordeel van de rechter en niet op de uitkomst van een (langdurige) bodemprocedure kan worden gewacht. Voorafgaande, maar ook tijdens, een gerechtelijke procedure kan een schuldeiser beslag laten leggen op het vermogen van zijn schuldenaar.

Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Per 1 september 2017 is digitaal procederen in civiele procedures bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland verplicht. De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

De vijf belangrijkste wijzigingen:

  1. De dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure maken plaats voor een uniforme basisprocedure;
  2. De procedure wordt ingeleid met een procesinleiding (de term ‘dagvaarding’ vervalt);
  3. De regels voor oproeping veranderen, met onder andere de mogelijkheid van oproeping zonder tussenkomst van de deurwaarder;
  4. Er komen meer wettelijke termijnen voor specifieke proceshandelingen;
  5. De rechter kan meer regie voeren en er komt meer nadruk op de mondelinge behandeling.

Voor de digitale procedures heeft de Rechtspraak het digitale systeem: ‘Mijn Rechtspraak’ ontwikkelt. Processtukken en bewijsstukken zullen dan digitaal aangeleverd moeten worden en er komt uiteindelijk ook een digitaal vonnis.

 

ATM Advocaten is klaar voor KEI en haar advocaten goed voorbereid, zodat zij via dit beveiligde webportaal digitale procedures kunnen starten op een wijze dat de (privacy) belangen van haar cliënten gewaarborgd blijven.

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken