Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Aansprakelijkheid van oprichters van een niet rechtsgeldig opgerichte vennootschap sprake van contractsoverneming?

Atm Advocaten

 

Aansprakelijkheid van oprichters van een niet rechtsgeldig opgerichte vennootschap sprake van contractoverneming?

In de zaak die diende voor de rechtbank Amsterdam (vindplaats RVR 2017 / 75) is door de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat geen sprake is van contractoverneming.

Opzegging duurovereenkomst

Atm Advocaten

Opzegging duurovereenkomst

 Voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden – Nederland, locatie Utrecht (gepubliceerd: RVR 2017/82) is de kwestie voorgelegd of eiser een duurovereenkomst, in kwestie een gebruiksovereenkomst rechtsgeldig met de gebruiker (exploitant van een restaurant) heeft opgezegd en derhalve de gevorderde ontruiming van het in gebruik zijnde (een binnenplaats) kan worden toegewezen.

Aanbod en aanvaarding. Is er een overeenkomst tot stand gekomen?

Atm Advocaten

Aanbod en aanvaarding. Is er een overeenkomst tot stand gekomen?

Een overeenkomst komt tot stand tot door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Ondanks dit ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt, wordt er nog altijd met enige regelmaat geprocedeerd over de vraag of er in een specifiek geval wel of geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Overname met een buitenlands tintje. ACM: aanmelden of niet aanmelden?

Atm Advocaten

Overname met een buitenlands tintje. ACM: aanmelden of niet aanmelden?

Grote fusies en overnames moeten gemeld worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM controleert namelijk of een fusie of overname de concurrentie schaadt.

SPREEKPLICHT BIJ DWALING

Atm Advocaten

Spreekplicht bij dwaling

Indien een partij bij het sluiten van een overeenkomst een onjuiste voorstelling van zaken had, zal die partij veelal trachten om die overeenkomst met een beroep op dwaling te vernietigen. In een dergelijk geval zal de partij die zich beroept op dwaling niet alleen de onjuiste voorstelling van zaken voldoende aannemelijk moeten maken,

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, Achmea, SRM of Univé en u daar een zaak heeft lopen of in een zaak wordt betrokken,

Verkrijgende verjaring perceel grond, bezit te goeder trouw, artikel 3:99 BW, bezit te kwader trouw, artikel 3:105 BW, artikel 3:23 BW

Verkrijgende verjaring perceel grond, bezit te goeder trouw, artikel 3:99 BW, bezit te kwader trouw, artikel 3:105 BW, artikel 3:23 BW

In een zaak van het Hof Amsterdam van 31 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:264) kwam aan de orde of een inwoner van de gemeente Zaanstad door middel van verkrijgende verjaring eigenaar van een stuk gemeentegrond was geworden.

Optreden door een derde via een executie-kort geding tegen een vonnis waarbij de derde geen partij is geweest

Optreden door een derde via een executie-kort geding tegen een vonnis waarbij de derde geen partij is geweest

In het arrest dat is gewezen door het hof Arnhem – Leeuwarden op 24 januari 2017 (vindplaats: ECLI: NL: GHARL: 2017:538),

Mogelijkheden voor verhaal van gemaakte incassokosten

Mogelijkheden voor verhaal van gemaakte incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking (WIK) getreden. De WIK is van toepassing op vorderingen die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2012. In onze praktijkuitoefening merken wij regelmatig dat onze klanten nog niet op de hoogte zijn van de gewijzigde regelgeving met betrekking tot het kunnen invorderen van incassokosten.

Mag verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op grond van artikel 305 Lid 3 FW indien huurder een achterstand heeft laten ontstaan tijdens schuldsaneringsregeling

Mag verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op grond van artikel 305 Lid 3 FW indien huurder een achterstand heeft laten ontstaan tijdens schuldsaneringsregeling

In de zaak die diende voor het gerechtshof Amsterdam (vindplaats ECLI: NL: GHAMS: 2017: 151) heeft verhuurder in hoger beroep gelijk gekregen dat hij de huurder,

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion,
beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken