Erfrecht

“Daar wordt een erfenis verdeeld”, is een spreuk die wordt gebruikt als men wil zeggen dat iets (erg) lang duurt. En dat is vaak ook het geval wanneer een nalatenschap moet worden afgewikkeld. De reden daarvan is dat erfgenamen, wel of geen familie van elkaar, het regelmatig niet eens (kunnen) worden over die afwikkeling. Zo kunnen in dat kader kwesties rijzen over de hoogte van de erfenis, de opeisbaarheid daarvan en of voor de (geld)vordering van een erfgenaam zekerheid kan worden afgedwongen. Voorts kunnen er tussen erfgenamen of geen erfgenamen discussies ontstaan over of de inhoud van het (desbetreffende) testament de wil van de overledene wel echt verwoordt, welke rechten een kind in de nalatenschap van een ouder heeft als deze is onterfd, en of deze zijn of haar wilsrecht kan inroepen. Dan kunnen er ook nog onduidelijkheden ontstaan als het gaat om de aanvaarding van een nalatenschap en de (juridische) uitwerking van het wettelijke erfrecht (bij afwezigheid van een testament) voor de diverse erfgenamen.

Allemaal vraagstukken die te maken hebben met het erfrecht. En allemaal onderwerpen die bron kunnen zijn en vaak ook zijn voor (familie)ruzies. Om dit te voorkomen of te begeleiden, is de bijstand of tussenkomst van een van onze advocaten de oplossing.

Mocht u te maken hebben (gekregen) met een afwikkeling van een nalatenschap en (bijvoorbeeld één of meerdere van bovengenoemde) problemen daaromtrent, dan kunnen wij u daarin bijstaan en van advies voorzien of voor u procederen op het gebied van het erfrecht. In ieder geval is het goed om in dit soort lastige periodes, juridische begeleiding te krijgen van iemand die verstand van zaken heeft en voor uw rechten kan opkomen, zo nodig via een te starten procedure. Zodoende zal de erfenis op een juiste wijze en meer voortvarend worden verdeeld

Allemaal vraagstukken die te maken hebben met het erfrecht. En allemaal onderwerpen die bron kunnen zijn en vaak ook zijn voor (familie)ruzies. Om dit te voorkomen of te begeleiden, is de bijstand of tussenkomst van een van onze advocaten de oplossing.

Mocht u te maken hebben (gekregen) met een afwikkeling van een nalatenschap en (bijvoorbeeld één of meerdere van bovengenoemde) problemen daaromtrent, dan kunnen wij u daarin bijstaan en van advies voorzien of voor u procederen op het gebied van het erfrecht. In ieder geval is het goed om in dit soort lastige periodes, juridische begeleiding te krijgen van iemand die verstand van zaken heeft en voor uw rechten kan opkomen, zo nodig via een te starten procedure. Zodoende zal de erfenis op een juiste wijze en meer voortvarend worden verdeeld.

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken