Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Overzicht Ontslag

Is de kantonrechtersformule op zijn retour?

Atm Advocaten

Een kantonrechter te Amsterdam heeft de (oude) kantonrechtersformule gebruikt voor de berekening van de billijke vergoeding. Dit is in afwijking van de WWZ en de wetsgeschiedenis met betrekking tot de billijke vergoeding. Waarin als maatstaf wordt gewerkt met ‘de ernst van het verwijtbare handelen’.

Uitzonderingspositie bestuurder onder WWZ – bedenktermijn

Atm Advocaten

De bedenktermijn geïntroduceerd onder de WWZ geldt niet voor bestuurders van een NV, BV, Vereniging, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij.

Kan een werknemer aan opzegging van arbeidsovereenkomst (ontslagneming) worden gehouden?

Atm Advocaten

Vaste rechtspraak dat een werknemer slechts dan aan zijn ontslagneming kan worden gehouden wanneer er sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring (zie onder andere: HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8387). Dit gelet op de verstrekkende gevolgen die het beëindigen van het dienstverband voor de werknemer kan hebben (zoals het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering).

Ontslag statutair bestuurder na 1 juli 2015

Atm Advocaten

Ontslag statutair bestuurder (directeur B.V.) na 1 juli 2015

De beëindiging van de relatie met de statutair bestuurder na de wetswijziging van 1 juli 2015

Volgens de huidige wetgeving is de opzegging van een arbeidscontract dat is gesloten met een statutair bestuurder van een vennootschap alleen mogelijk indien: 1) een redelijke grond aanwezig is en 2) herplaatsing binnen een redelijke termijn,

Meedelen reden voor ontslag op staande voet

Atm Advocaten

In geval van een ontslag op staande voet – een opzegging van een arbeidsovereenkomst om een dringende reden – dient de reden voor het ontslag onverwijld aan de wederpartij te worden meegedeeld (art. 7:677 lid 1 BW).

Datum ondertekening vaststellingsovereenkomst is bepalend voor de ingangsdatum van de bedenktermijn ex artikel 7:670b lid 2 BW.

Atm Advocaten

De bedenktermijn ex artikel 7:670b lid 2 BW gaat in op het moment van ondertekening van de beëdigingsovereenkomst en niet vanaf het moment van overeenstemming over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst.

Toekenning billijke vergoeding door ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Atm Advocaten

De aanleiding voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst was gelegen in het (ernstige) verwijtbare handelen van de werkgever. Aan de werknemer werd daarom naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toegekend.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Atm Advocaten

Indien werkgever en werknemer enkel om fiscale voordelen een managementovereenkomst afsluiten in ruil voor de oude arbeidsovereenkomst en de functie van werknemer gelijk blijft en de gezagsverhouding tussen partijen ook niet veranderd, dan herleeft de oude arbeidsovereenkomst indien de managementovereenkomst wordt opgezegd.

Onterecht gegeven ontslag op staande voet door Rabobank

Atm Advocaten

Rabobank ontslaat werknemer ten onrechte op staande voet. Tevens geen redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag op grond van een dringende reden

Atm Advocaten

Ontslag op staande voet. Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW is ieder van de partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ontslag op staande voet

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion,
beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken