Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Overzicht Ondernemingsrecht

Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Atm Advocaten

Een arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 16 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:2625) over een geschil over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de mogelijkheid het beding waarin de aansprakelijkheid is beperkt te vernietigen nadat het contract op grond van artikel 6:159 BW is overgenomen.

Zorgplicht notaris bij passeren akte

Atm Advocaten

Het Hof Den Haag (12 januari 2016 / NL:GHDHA:2016:20) heeft een arrest gewezen over de vraag of de notaris aansprakelijk is voor het niet in acht nemen van de zorgplicht en inlichtingenplicht bij het passeren van een pandakte.

Het ging in deze zaak om de vestiging van een pandrecht op levensverzekeringspolissen die zonder de verzekeraar op de hoogte te brengen onder opschortende voorwaarde is afgesloten.

Opzegging duurovereenkomst

Atm Advocaten

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 februari 2016 (ECLI:GHARL:2016:970) arrest gewezen over de opzegging van een duurovereenkomst. Het ging in deze zaak om de opzegging van een samenwerking sinds 1994 met betrekking tot schoonmaakwerkzaamheden. Het Hof heeft geoordeeld dat het bij de opzegging van een duurovereenkomst niet zonder meer vereist is dat er sprake is van zwaarwegende gronden.

Aanvangstijdstip verjaringstermijn

Atm Advocaten

In een arrest van het Hof Den Haag van 2 februari 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:104) is geoordeeld over het aanvangstijdstip van de verjaringstermijn.

Het ging in deze zaak om een auto die via marktplaats was gekocht en waarvan achteraf op 21 augustus 2008 bleek dat die gestolen was en in beslag werd genomen als gevolg waarvan de koper schade leed.

Bekrachtigingsaansprakelijkheid bij niet-nakoming door BV van verplichtingen aangegaan in de oprichtingsfase

Atm Advocaten

Als in de oprichtingsfase van een besloten vennootschap rechtshandelingen worden verricht kan dat vragen oproepen betreffende de aansprakelijkheid voor die rechtshandelingen. In een arrest van het Hof Amsterdam van 9 februari 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:424) is onder meer over de vraag geoordeeld of er sprake is van onrechtmatig handelen door een bestuurder als deze een rechtshandeling bekrachtigt terwijl hij wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap de verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De vraag naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veel voorkomend. Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:669) de vraag beantwoord of algemene voorwaarden van toepassing zijn als naar deze voorwaarden louter op de factuur is verwezen.

Nietigheid van de overeenkomst van borgtocht

Atm Advocaten

Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:300) over de vraag of het ontbreken van een bedrag in de overeenkomst van borgtocht en het ontbreken van een maximumbedrag leidt tot nietigheid van de overeenkomst van borgtocht.

Opzeggen duurovereenkomst, wanneer mogelijk (opzegtermijn)?

Atm Advocaten

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een voor onbepaalde tijd aangegane duurovereenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Ontslag statutair bestuurder na 1 juli 2015

Atm Advocaten

Ontslag statutair bestuurder (directeur B.V.) na 1 juli 2015

De beëindiging van de relatie met de statutair bestuurder na de wetswijziging van 1 juli 2015

Volgens de huidige wetgeving is de opzegging van een arbeidscontract dat is gesloten met een statutair bestuurder van een vennootschap alleen mogelijk indien: 1) een redelijke grond aanwezig is en 2) herplaatsing binnen een redelijke termijn,

Merkenrecht, wanneer wordt tekening of model beschermd?

Atm Advocaten

Merkenrecht. Een tekening of model wordt uitsluitend beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) en artikel 3.1 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion,
beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken