Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Overzicht Algemeen

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze (VAK), rechtsbijstandverzekering, uitspraak Europees Hof van Justitie 7 november 2013

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, Achmea, SRM of Univé en u daar een zaak heeft lopen of in een zaak wordt betrokken,

Verkrijgende verjaring perceel grond, bezit te goeder trouw, artikel 3:99 BW, bezit te kwader trouw, artikel 3:105 BW, artikel 3:23 BW

Verkrijgende verjaring perceel grond, bezit te goeder trouw, artikel 3:99 BW, bezit te kwader trouw, artikel 3:105 BW, artikel 3:23 BW

In een zaak van het Hof Amsterdam van 31 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:264) kwam aan de orde of een inwoner van de gemeente Zaanstad door middel van verkrijgende verjaring eigenaar van een stuk gemeentegrond was geworden.

Optreden door een derde via een executie-kort geding tegen een vonnis waarbij de derde geen partij is geweest

Optreden door een derde via een executie-kort geding tegen een vonnis waarbij de derde geen partij is geweest

In het arrest dat is gewezen door het hof Arnhem – Leeuwarden op 24 januari 2017 (vindplaats: ECLI: NL: GHARL: 2017:538),

Mogelijkheden voor verhaal van gemaakte incassokosten

Mogelijkheden voor verhaal van gemaakte incassokosten

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking (WIK) getreden. De WIK is van toepassing op vorderingen die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2012. In onze praktijkuitoefening merken wij regelmatig dat onze klanten nog niet op de hoogte zijn van de gewijzigde regelgeving met betrekking tot het kunnen invorderen van incassokosten.

Mag verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op grond van artikel 305 Lid 3 FW indien huurder een achterstand heeft laten ontstaan tijdens schuldsaneringsregeling

Mag verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op grond van artikel 305 Lid 3 FW indien huurder een achterstand heeft laten ontstaan tijdens schuldsaneringsregeling

In de zaak die diende voor het gerechtshof Amsterdam (vindplaats ECLI: NL: GHAMS: 2017: 151) heeft verhuurder in hoger beroep gelijk gekregen dat hij de huurder,

Auteursrecht, persoonlijkheidsrechten architect, artikel 25 Auteurswet

Auteursrecht, persoonlijkheidsrechten architect, artikel 25 Auteurswet

In een zaak van de Rechtbank Den Haag van 25 januari 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:555) kwam aan de orde of een voorgenomen verbouwing en herinrichting van het Naturalismuseum een inbreuk vormde op de in artikel 25 Auteurswet geborgde persoonlijkheidsrechten van een architect die het Naturalismuseum oorspronkelijk had ontworpen.

Afwijzing verzoek tot uitbreiding omgangsregeling in strijd met artikel 8 EVRM

Afwijzing verzoek tot uitbreiding omgangsregeling in strijd met artikel 8 EVRM

De kwestie speelde in Polen. Een dove man (eveneens in zijn spraak beperkt) diende bij de rechtbank een verzoek tot uitbreiding van de omgang tussen hem en zijn zoon in.

Aansprakelijkheid uitgetreden vennoot bij huurachterstand

Casus:

Een vennootschap onder firma sluit een huurovereenkomst voor een winkelruimte. Na het sluiten van de overeenkomst treden de oorspronkelijke vennoten uit de VOF en wordt de vennootschap voortgezet door de zonen van de uitgetreden vennoten. Op een gegeven moment ontstaat er een huurachterstand en start de verhuurder een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst,

Huuropzegging kamerhuur – opzegging huurovereenkomst

Casus:

Verhuurder verhuurt een eengezinswoning per kamer aan diverse huurders. In kwestie is derhalve sprake van kamerhuur (het verhuren van onzelfstandige woonruimte). In de huurovereenkomst is bepaald dat de huurders hun kamer niet aan derden in gebruik mogen afstaan of mogen onderverhuren.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De vraag naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veel voorkomend. Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 27 januari 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:669) de vraag beantwoord of algemene voorwaarden van toepassing zijn als naar deze voorwaarden louter op de factuur is verwezen.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion,
beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken