Beslag- en excecutierecht

“Operatie geslaagd, patiënt overleden” is bij juristen een bekende uitdrukking wanneer er jarenlang geprocedeerd is met succesvol resultaat, maar de wederpartij tijdens de lange gerechtelijke procedure haar vermogen onvindbaar heeft gemaakt voor de schuldeiser. Dat is een voor een schuldeiser hoogst onwenselijke situatie. Het Nederlandse beslagrecht kan hier uitkomst voor bieden.

Voorafgaande, maar ook tijdens, een gerechtelijke procedure kan een schuldeiser beslag laten leggen op het vermogen van zijn schuldenaar. Denk aan beslag op het saldo op bankrekeningen, op onroerende en roerende zaken, op loon en op vorderingen die de schuldenaar op derden heeft. Dit wordt conservatoir beslag genoemd, wat tot gevolg heeft dat het beslagen vermogen wordt ‘bevroren’ totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Daarmee wordt voorkomen dat er aan het eind van de procedure geen vermogensbestanddelen van de schuldenaar meer zijn waar de schuldeiser zich op kan verhalen. Dit biedt een schuldeiser een relatief eenvoudige oplossing om zijn rechten veilig te stellen.

Soms wordt er echter te lichtvaardig beslag gelegd door een schuldeiser, wat onder omstandigheden als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. Als schuldenaar sta je dan niet machteloos, maar zijn er vaak mogelijkheden om het beslag te laten opheffen. Dat kan in een kort geding worden gevorderd, maar ook door het bieden van vervangende zekerheid (zoals een bankgarantie). Wij kunnen hier vakkundig in adviseren.

Op het moment dat een schuldeiser een vordering toegewezen krijgt in een uitspraak van de rechter, kan die schuldeiser executiemaatregelen treffen om de schuldenaar te dwingen gehoor te geven aan de uitspraak. Het leggen van beslag is een belangrijke executiemaatregel en dat wordt, na een uitspraak, executoriaal beslag genoemd. In beginsel staat het een schuldeiser vrij om zich volledig te verhalen op het vermogen van de schuldenaar door het beslaan en openbaar verkopen van vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Maar ook hier staat een schuldenaar niet automatisch machteloos. Soms is er sprake van misbruik van recht bij het door een schuldeiser executeren van een uitspraak. Een veelvoorkomend voorbeeld is wanneer een schuldeiser een onroerende zaak van de schuldenaar openbaar probeert te verkopen ter voldoening van zijn vordering, terwijl het twijfelachtig is of er enige verkoopopbrengst voor die schuldeiser is te verwachten. Onder omstandigheden kan een schuldenaar met een executie kort geding opkomen voor zijn belangen en de voorzieningenrechter vragen om schorsing of staking van de executiemaatregelen.

ATM Advocaten heeft als proceskantoor ruime ervaring in het beslag- en executierecht en wij kunnen zowel voor schuldeisers als schuldenaren voortvarend en doeltreffend procederen binnen dit rechtsgebied.

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken