Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Consumentenrecht – boetebeding in algemene voorwaarden

Consumentenrecht. Boetebeding in algemene voorwaarden van consumenten – algemene voorwaarden.

Op grond van de Europese regelgeving en daarover gegeven jurisprudentie van het Hof van Justitie te Luxemburg heeft de rechter ambtshalve te beoordelen of de bedingen die in algemene voorwaarden zijn opgenomen niet nietig zijn vanwege hun onredelijk bezwarend karakter (oneerlijke bedingen).

De Nederlandse regelgeving dient daarbij te worden uitgelegd conform (onder meer) hetgeen dienaangaande is opgenomen in de Richtlijn 93/13 van de Raad van Europa van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Deze richtlijn ziet tevens op huurovereenkomsten omdat niet valt in te zien waarom een consument in een huurovereenkomst minder bescherming zou verdienen dan in een koopovereenkomst. De Richtlijn maakt – anders dan voor vervoersovereenkomsten – geen ook expliciete uitzondering voor huurovereenkomsten.

Volgens genoemde Richtlijn is een consument “elke natuurlijke persoon die bij onder de richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Ingevolge artikel 3, lid 3 van genoemde Richtlijn, gelezen in samenhang met de daarbij behorende lijst (sub 1.e), wordt een boetebeding verondersteld oneerlijk te zijn wanneer het gaat om een beding dat beoogt “de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen”. Bijvoorbeeld, indien aan een te verbeuren boete geen limiet wordt gesteld en deze daardoor kan oplopen tot een omvang die uiteindelijk in geen enkele redelijke verhouding meer staat tot de geleden schade, is deze boete oneerlijk.

Hebt u met betrekking tot Consumentenrecht of boete bedingen in overeenkomsten of algemene voorwaarden vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken