Gedreven en no-nonsense
Kennis
Kunde
Kwaliteit

Opdracht overeenkomst – opzegging – toestemming UWV Werkbedrijf

Opzeggen opdracht overeenkomst / overeenkomst van opdracht.

In artikel 1 sub b van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (het BBA)  is bepaald, dat onder werknemer in de zin van dat besluit wordt verstaan (citaat) “ degene die persoonlijk arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee anderen verricht of hij zich door meer dan twee andere personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerde partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwanten of pleegkinderen, laat bijstaan of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is.

In zijn arrest van 9 juli 1990 (NJ 1991/215) heeft de Hoge Raad heeft beslist dat een werknemer slechts een natuurlijk persoon kan zijn.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat voor het opzeggen van een overeenkomst van opdracht met een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon zoals een B.V. of N.V.), welke – kort gezegde – (a) de opdracht persoonlijk uitvoert en (b) niet werkzaam meer dan twee anderen, een ontslagvergunning nodig is. Anders gezegd, in die gevallen kan een opdracht overeenkomst pas worden opgezegd / beëindigd nadat daaraan voorafgaand toestemming is verkregen van het UWV Werkbedrijf.

Wordt de opdracht overeenkomst opgezegd zonder dat deze ontslagvergunning is verkregen kan de opdrachtnemer de nietigheid inroepen van deze opzeggen. De opdrachtnemer heeft daarvoor zes maanden de tijd.

Een ontslag vergunning is aldus onder omstandigheden niet alleen noodzakelijk voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het opzeggen / beëindigen van een overeenkomst van opdracht.

Hebt u met betrekking topt een overeenkomst van opdracht en/of de opzegging / beëindiging daarvan, vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een advocaat aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Direct contact met een specialist

Bel mij terug!

Zoek
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak of een andere vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Klik binnen onze kennisdatabank

aansprakelijkheid agentuurovereenkomst algemene voorwaarden alimentatie ambtenarenrecht - ontslag ambtenaar ambtenarenrecht advocaten utrecht appartementsrecht appartementsrecht - VvE (vereniging van eigenaren) arbeidsovereenkomst arbeidsovereenkomst Arbeidsrecht advocaten auteursrecht advocaat beroepsaansprakelijkheid bestuur bestuurdersaansprakelijkheid billijke vergoeding bouwrecht burengeschil burgerlijk procesrecht Collectief ontslag consumentenkoop consumentenrecht echtscheiding echtscheiding advocaten erkenning faillissementsrecht franchise advocaten utrecht gemeenschap gemeenschap van goederen gezag grievend gedrag handelsnaam hulp bij Scheiding huurrecht huurrecht huwelijkse voorwaarden hypotheeklasten Incasso kennelijk onredelijk ontslag kennelijk onredelijk ontslag advocaten Utrecht kinderalimentatie levensonderhoud lotsverbondenheid mededelingsplicht mediation merkenrecht Merkenrecht - handelnaamrecht niet-wijzigingsbeding non-conformiteit non concurrentiebeding omgangsregeling Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht Onrechtmatige daad ontbinding ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding ontslaan werknemer ontslag ontslag advocaat ontslag advocaten ontslag ambtenaar ontslag bedrijfseconomische redenen Ontslag bij reorganisatie ontslag concurrentiebeding ontslag op staande voet ontslag statutair directeur ontslag UWV ontslagvergoeding ONTSLAG via UWV opzeggen vof opzegging opzegging overeenkomst overeenkomst overeenkomsten overeenkomstenrecht overeenkomstenrecht overlijden partneralimentatie personen- en familierecht proces procesrecht advocaten Schadevergoeding schorsing - non-actiefstelling schulden en kinderalimentatie sociaal plan transitievergoeding vastgoed vast goed vast goed advocaten Utrecht vaststellingsovereenkomst verdeling vof wijziging woning woonlasten WWZ zorgplicht zorgplicht bank zorgplicht banken